Το Μουσείο Λαδιού

Στο μουσείο θα βρείτε παλαιό λιτρίβι του 1700 από την περιοχή του Κρανιδίου καθώς και δύο ακόμα από διαφορετικές χρονολογικές περιόδους.
Θα δείτε πώς έβγαινε το λάδι στο παρελθόν, αφού το μουσείο μιμείται ένα παλαιό ελαιοτριβείο.
Το Κρανίδι από αρχαιοτάτων χρόνων φημίζεται για την παραγωγή και την ποιότητα του ελαιολάδου του, ενώ στην περιοχή υπάρχουν αιωνόβιες ελιές 2000 ετών, στις οποιές έχει αναφερθεί και ο Παυσανίας.